Disclaimer

Door de website www.knopspublishing.be te bezoeken stemt u in met onderstaande disclaimer.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Op alle inhoud en opmaak (zoals o.a. teksten, beeldmateriaal, foto’s, logo’s en andere creaties) van deze website rust van rechtswege een auteursrecht. Het is zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van KnopsPublishing niet toegestaan om de aangeboden informatie openbaar te maken, te verveelvoudigen, scannen of anderszins te exploiteren. Alle toepasselijke intellectuele eigendomsrechten blijven behouden.

AANSPRAKELIJKHEID

De informatie (o.a. teksten, beelden, linken,…) op onze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden en kan dus niet als persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. KnopsPublishing levert alle mogelijke inspanningen om de correctheid van deze informatie te verzekeren, maar kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade welke kan ontstaan als gevolg van onjuiste on onvolledige informatie of indien bepaalde informatie op of via de website onbeschikbaar zou zijn. KnopsPublishing behoudt zich het recht voor om ten allen tijde wijzigingen of correcties aan te brengen, evenals de informatie (of deel van) te verwijderen.

UW PRIVACY

Knopspublishing.be gebruikt de gegevens die u op contactformulieren op deze site verstrekt om contact met u op te nemen en om updates en juridisch relevant nieuws aan te bieden via onder andere de nieuwsbrief. Uw gegevens worden met de grootste zorg behandeld en nooit gedeeld met derden. U kunt op elk moment uw voorkeuren en gegevens aanpassen via de links onderaan de mailings of door een mail te sturen naar info@knopspublishing.be. Door zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, stemt u ermee in dat wij uw gegevens verwerken zoals hier beschreven.